Protestantse Kerk Brussel

Welkom op de website
van onze kerkgemeente!

Onze missie: 
'Als christenen en als kerk delen we
geloof, hoop en liefde 

met zoveel mogelijk mensen'.

Op deze website kunt u zien hoe we daar als kerkgemeenschap
inhoud aan geven.

De nieuwe Kerkbrief