Nieuw in de kerk?

Welkom in onze kerkgemeente! We vinden het enorm leuk om nieuwe mensen te ontvangen in onze gemeente. Omdat we ons kunnen voorstellen dat u als nieuwe bezoeker vragen heeft leggen we op deze site meer uit. Lees verder over de identiteit en geschiedenis van onze kerk in de subkopjes van deze pagina.

Heeft u vragen die onbeantwoord blijven of wilt u zich aanmelden als lid? Neem dan contact op via e-mail.

- Ds. Douwe Boelens, predikant

Lees meer 

Erediensten

Ons kerkgebouw aan de Nieuwe Graanmarkt 8 in Brussel.
 

Op zondagen om 10.15 uur vinden onze kerkdiensten ("erediensten") plaats in de kerkzaal op de eerste verdieping van onze kerk aan de Nieuwe Graanmarkt 8 in Brussel.

De diensten worden gehouden in het Nederlands en zijn vrij toegankelijk. Vanaf 10.00 uur is de inloop en om 10.15 uur begint de dienst.

Op deze pagina ziet u een overzicht van alle aanstaande kerkdiensten. Bent u nieuw in de kerk? Schroom dan niet iemand aan te spreken.

Lees meer 

Meer informatie of aanmelden als lid?

U heeft een keer onze dienst bezocht of u zou graag wat meer willen weten? Of wilt u zich aanmelden als nieuw lid?

Laat uw gegevens hier na en we contacteren u zo snel mogelijk.

Lees meer 

Identiteit

Onze missie

Als christenen en als kerk delen we geloof, hoop en liefde met zoveel mogelijk mensen.

Onze visie

Drie kernwoorden vinden we belangrijk: God, gemeenschap en dienst aan de wereld. Of anders gezegd: leven in verbondenheid met God, met elkaar en de wereld.

Lees meer 

Geschiedenis PKB

De geschiedenis van onze Brusselse gemeente begint met Hendricus Voes en Johannes van den Essen, twee augustijnermonniken die op 1 juli 1523 levend verbrand werden op de Grote Markt van Brussel? Zij waren de eerste martelaren voor de zaak der Reformatie. En ondanks pijnbank en brandstapel groeide er in Brussel tussen de jaren 1578 en 1581 een vurige gemeente, waarvoor niet minder dan dertien predikanten de zorg hadden. Het was toen zelfs zo dat het evangelie volgens reformatorische principes gepredikt werd in de collegiale kerk van Sint Michiel en dat de vroedschap van Brussel in meerderheid protestants was. Maar Spaans geweld maakte aan dat alles een einde.

Lees meer 

Jeugd

Kinderen zijn, net als jongeren en volwassenen, een wezenlijk onderdeel van onze kerkgemeenschap. Alleen samen zijn we kerk. Maar veel van wat er in een kerkdienst gebeurt gaat over hun hoofden heen. Daarom hebben ze hun eigen kinderkerk.

Elke zondag komen we allemaal – kinderen, jongeren en volwassenen – bijeen in de grote kerkzaal om met elkaar de dienst te beginnen: één gemeenschappelijke aanzet, voordat ieder op zijn eigen wijze met hetzelfde bijbelgedeelte aan de slag gaat. Nadat de kinderen naar voren zijn geroepen voor een gesprekje met de dominee, krijgen ze hun eigen kaars overhandigd die is aangestoken aan de Paaskaars. Ze nemen het licht mee naar hun eigen ruimte. Tegen het einde van de dienst keren ze terug in de kerkzaal, en ontvangen we – allemaal samen – de zegen.

Lees meer 

Pastoraat

Op verschillende manieren wil onze kerkgemeenschap vorm geven aan pastoraat, dat heel ruim wordt opgevat. Van een gezellig bezoekje tot aandacht en tijd voor mensen die vanuit een crisissituatie op zoek zijn naar zin en samenhang in hun bestaan.
Lees meer