Kerkbrief

De Protestantse Kerkbrief is het tweemaandelijkse blad van de Protestantse Kerk Brussel.

Het verschijnt zesmaal per jaar op de laatste zondag van de oneven maanden.

2023

Januari / Februari-Maart / April-Mei / Juni-Juli / Augustus-September / Oktober-November / December

Lees meer 

Pastoraat en diaconaat

De kerk, een huis van 'levende stenen'

‘Omdat een mens een mens gegeven is…’

Op verschillende manieren wil onze kerkgemeenschap vorm geven aan pastoraat, dat heel ruim wordt opgevat. Van een gezellig bezoekje tot aandacht en tijd voor mensen die vanuit een crisissituatie op zoek zijn naar zin en samenhang in hun bestaan.

Lees meer 

Visie- en beleidsplan

Hier ligt een nieuw visie- en beleidsplan voor u. Er was de wens en de noodzaak om ons te herorièˆnteren en onze beperkingen van een kleiner wordende kerk serieus te nemen. Als kleine kerkgemeenschap worden we uitgedaagd om zowel onze beperkingen als onze mogelijkheden onder ogen te zien.

Lees meer 

Schenkingen en legaten

(ook voor uw vrijwillige bijdrage/lidmaatschapsbijdrage)
t.n.v. ‘Protestantse Kerk Brussel’

IBAN: BE22 4331 1627 6147 BIC: KREDBEBB

Diaconie t.n.v. ‘Protestantse Kerk Brussel - Diakonie’

IBAN: BE42 7350 3273 4454 BIC: KREDBEBB

Kerkbrief (€ 20 per jaar, buitenland € 30) t.n.v. ‘SOW Kerkbrief te Brussel’

IBAN: BE41 4331 1482 7110 BIC: KREDBEBB

Kerkkriebels

IBAN: BE49 7350 0729 3071 BIC: KREDBEBB

Lees meer 

Plaatselijk reglement

Plaatselijk reglement, zoals vastgesteld in de gemeentevergadering van 25 november 1994 en nadien gewijzigd door verschillende Gemeentevergaderingen, laatstelijk op 13 september 2020

Lees meer